Arhimed   Informacije o usluzi

MAMA video news je komercijalni servis za proizvodnju i distribuciju video materijala medijima.

Profesionalni tim kamermana i producenata snima i prirpema materijal sa događaja različitih vrsta od interesa za klijenta i za medije i dostribuira ga putem posebno kreirane platforme koju možete vidjeti na ovoj strani.

Naši klijenti su uglavnom privatne kompanije, NVO-i, državne institucije i mediji.

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge kontaktirajte nas.

Kako funkcionoše servis video agencije?

  • Klijent skapa ugovor sa kompanijom MAMA
  • Klijent najavljuje svoje događaje vieo agenciji
  • Agencija šalje obavještenje medijma da će događaj snimiti
  • ENG ekipa profesionalnom opremom snimi događaj
  • Nakon snimanja produkcijski tim u saradnji sa PR ekipom klijenta ili samostalno odabira prihvatljive kadrove i postavlja ih na web server.
  • Opciono moguće je postaviti i prateći tekst – saopštenje ze medije.
  • Mediji momentalno dobijaju e-mail ili sms o postavljenom materijalu koji mogu preuzeti za emitovanje.